Komornik Sądowy

Kancelaria

Kancelaria powstała 1 października 2009. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu egzekucji, zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. W kancelarii pracuje wykwalifikowany zespół ludzi przygotowanych do profesjonalnej obsługi prowadzonych postępowań w tym również zespół prawników w osobach asesorów komorniczych oraz komornika .
Kancelaria korzysta również z najnowszych technologii, które umożliwiają szybsze oraz skuteczniejsze prowadzenie postępowań.

System elektronicznego dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Kancelaria Komornicza wysyłając wszystkie zapytania do ZUS korzysta z platformy ZUS-PUE co pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnika bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą) po 24 h od momentu złożenia zapytania.


Elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika (więcej o systemie w zakładce OGNIVO).

Kancelaria Komornicza jest przystosowana do kompleksowej obsługi spraw z EPU – e-Sądu – tzn. wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej.


System Komornik Online umożliwia podgląd danych, udostępnionych przez kancelarię komorniczą, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.