Kancelaria komornika Artur Kaczmarka powstała 1 października 2009. Specjalizuje się w prowadzeniu egzekucji, zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. W Kancelarii pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół ludzi przygotowanych do profesjonalnej obsługi prowadzonych postępowań w tym również zespół prawników w osobach asesorów komorniczych oraz komornika .

W zakładce “licytacje” mogą Państwo zapoznać się z przeprowadzanymi przez tutejszą kancelarię licytacjami ruchomości oraz nieruchomości. Wzory wniosków egzekucyjnych dostępne są w zakładce “do pobrania”. Ponadto mamy zaszczyt poinfomować, iż nasza kancelaria korzysta z systemów informatycznych takich jak:

  • OGNIVO – elektroniczne zapytanie do banków o rachunki bankowe dłużnika,

  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

  • E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

  • EKW – elektroniczne księgi wieczyste

Nadto, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Aktualności

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 Komornik dokonuje zmiany trybu obsługi interesantów oraz pełnienia dyżurów w ten sposób, iż obsługa i dyżury będą odbywać się bez osobistego stawiennictwa interesantów, przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki, przy zachowaniu pełnego rygoru sanitarnego.

Pliki do pobrania

Rachunek bankowy kancelarii

PEKAO S.A.
45 1240 6609 1111 0010 5305 3166

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Artur Kaczmarek

ul. Junikowska 6
60-163 Poznań
tel: 0618667131

e-mail: biuro@kaczmarek-komornik.eu

Kancelaria czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Dyżur komornika:
10.00 – 12.00 oraz 14.00 – 16.00

Informacje udzielane są telefonicznie
w godzinach dyżuru

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy dzialalności prowadzonej przez kancelarie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią
również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artura Kaczmarka